Summa sidvisningar

onsdag 7 december 2011

Verktyg för att njuta av stunden

Jag funderar över konsten att leva här och nu och läser i senaste numret av PS LEVA! om sju intressanta verktyg som hjälper om man vill njuta av stunden. Perfekt, tänker jag, eftersom min strävan är att landa i nuet, hellre än att älta gårdagen.

Dessa verktyg är att:
1. Bli medveten om hur jag dömer mig själv och andra.
2. Möta världen med nyfikenhet och öppna ögon.
3. Odla tålamod.
4. Våga visa tillit.
5. Se vad jag strävar efter och hur jag presterar.
6. Acceptera fakta.
7. Träna mig i att släppa taget istället för att älta och hålla fast.

 Mindfulness kommer ursprungligen från den buddistiska traditionen av medveten uppmärksamhet. Det var professor Jon Kabat-Zinn som 1979 introducerade denna lära, som också går ut på att hjälpa stressade nutidsmänniskor att leva närvarande i det som kallas för vardagsliv. 


Kabat-Zinn talar i sin bok "Vart du än går är du där" om attityder och egenskaper som ett stöd för meditationsutövning. Dessa egenskaper kan inte tvingas fram, utan bör istället odlas och det gör man bäst mitt i den brusande vardagen. 


Vad innebär det då att leva med en mindful attityd? Jo, enligt Kabat-Zinn innebär mindfulness att öppna sina sinnen och låta sig hänföras, att utan förutfattade meningar utforska sig själv och sin omgivning, igen och igen.  


De sju attityderna:

Icke dömande.

Vi är snabba på att värdera, döma och jämföra - både oss själva och människor i vår omgivning. Värderandet sker snabbt och omedvetet: gillar, gillar inte, fulare, snyggare,
smartare, tristare, för stor, för gammal, inte min stil och den gamla vanliga domen: 

Jag är en idiot. Hur kunde jag ...
Den vanemässiga kategoriseringen hindrar individen från att uppleva med öppna ögon och möta andra människor med öppet hjärta. Vem vill inte se och förstå saker om oss själva, men samtidigt värderar vi det vi upptäcker och det i sin tur leder till stress. 
Hur kunde jag vara så dum att jag gjorde så?
Genom att vi dömer oss själva, är det svårt att respektera och förstå sig själv. Kanske är det också så att det blir svårt att våga vara ärlig och skapa utrymme för förändring på djupet.

Övningar
Utforska och bli medveten om ditt värderande med vänlig nyfikenhet.

Skriv upp vad du brukar säga om dig själv och din egen kropp. På så sätt blir du medveten om dina personliga mönster och kan känna igen dem nästa gång du hackar på dig själv.

Tålamod
Tålamod är en form av visdom - att förstå och acceptera att saker och ting måste få utvecklas i sin egen takt, eller visa sig på sitt eget sätt. Livet erbjuder träningstillfällen av alla de slag. 

Övningar
Välj en vardaglig syssla som brukar gå på automatik, som att borsta tänderna, tömma diskmaskinen eller klä på dig. Träna på att göra den i fullständig närvaro med alla sinnen. Öva på att föra tillbaka uppmärksamheten på det du själv väljer, utan att bli otålig på dig själv. 

Finns det någon särskild situation i vardagen där du ofta känner otålighet? Se om du kan träna ditt tålamod just där. Vad upptäcker du?

Nyfikenhet
Se på världen, dig själv och dina medmänniskor med ett barns nyfikenhet och öppna sinne, så blir livet både roligare, sinnligare och mer omväxlande.

Övningar
Träna i dina relationer, om och om igen, att ha ett öppet sinne i mötet med människorna. 

Tillit
Mindfulness är att träna sig i att ta hand om sig själv. I övningar som meditation och kroppsskanning (känna efter hur kroppen känns) möter vi oss själva via kroppen, och övar oss i att stänga av autopiloten. Vad vi gör istället är att känna, smaka och lukta på livet för att på så sätt bli mer lyhörda för oss själva, våra behov och gränser. Vi överger inte oss själva i stressade situationer utan tillåter oss att känna det vi känner, det är då vi odlar tillit. Det vill säga att vi litar på att vi visar oss själva respekt och tar hand om sig själv. 


Övningar
Ligg eller sitt och känn din kroppsställning och känn kontakten med underlaget. Hur känns det i din kropp just nu? Fokusera på din andning och dess naturliga rytm i kroppen. Bara följ dina andetag in och ut en liten stund och återvänd till ditt hus (din kropp). 
Det här sättet att "återvända till ditt hus" kan användas när och var som helst för att få inre lugn och närvaro. Du ökar din självtillit och visar att du är viktig och tar hand om dig själv. 

Icke strävande
Det mesta vi gör i vardagen har ett mål eller ett syfte. Ibland kan irriterande bromsklossar sätta käppar i hjulet för våra mål. Mindfulness odlar en medvetenhet om strävan. Detta innebär inte att man ska kämpa sig blå för att nå målet, utan mer att acceptera sin strävan och inte döma sig själv om man misslyckas. Fundera på hur man förhåller sig just nu till det som hänt. 


Övning
Finns det någon särskild situation där du lätt fastnar i strävan och vill prestera mer? Bli medveten om denna strävan. Hur känns den? Var känns den? Hur kan du möta den här situationen på ett annat sätt?

Acceptans
Det kräver oerhört mycket energi att kämpa emot, förneka eller tycka att saker borde vara annorlunda än de är, och det påverkar hela din upplevelse av nuet. Medveten närvaro handlar om att se och acceptera både dig själv och andra precis som de är. Tänk på att du inte behöver gilla det du ser - bara våga se och acceptera fakta. "Så här är det".

Acceptans handlar också om att vara öppen inför livets föränderlighet. Vi känner oss ofta tryggare när livet är mer statiskt. Vad man inte tänker på är att människor, planer och livsomständigheter hela tiden förändras. Släpp alla tankar på hur du borde vara eller vad du borde gör. 

Övning
Bli medveten om när du är kritisk mot dig själv eller någon annan, eller när du kämpar emot eller förnekar fakta. Pröva att acceptera att saker och ting är som de är. Vad upptäcker du?

Släppa taget
Jag tänker att varje människa bär med sig en egen ryggsäck av samlade erfarenheter som vi ältar om och om igen. Att släppa taget handlar om att lära sig urskilja när vi håller fast vi sånt som inte längre är här och nu. Det vill säga urgamla orättvisor, idealiserade minnen, döda relationer, stagnerade livsmönster. 
Den goda nyheten är att det faktiskt är tillåtet att ändra sig och det är aldrig för sent för förändring. Det är viktigt att se på sig själv och andra med respekt och vänlighet. Varje människa har sina skäl att göra det hon gör. Gör så gott du kan - det räcker!

Övning
Se dig omkring i ditt hem: Vad har du för förhållande till saker? Har du massor av minnessaker, eller gåvor du har framme för givarnas skull? Är du en som sparar eller en som slänger? Reflektera: Har du samma förhållande till idéer, människor och till dig själv?   Hälsningar Mia

   
     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar